صنعت مرغداری


 

 ضد عفونی و استریل هوای سالن مرغدرای، ستر و هچر 
 جایگزینی فرمالین با ازن در اتاق گاز تخم مرغ ، انبار نگهداری تخم مرغ ها 
 تصفیه و ضد عفونی آب مصرفی مرغداری ها 
 تامین هوای پاک به همراه افزایش اکسیژن مورد نیاز در سالن های جوجه کشی
 کاهش میزان گازهای سمی تولید شده در سالن مانند، آمونیاک، دی اکسیدکربن،  سولفید هیدروژن و... 
 ضد عفونی و کاهش بار میکروبی انبارهای نگهداری دان و غلات 
 ضد عفونی و کاهش بار میکروبی کانتینرهای حمل جوجه و سردخانه ها 
 ضدعفونی پرسنل و بازدیدکنندگان از طریق اتاقک مخصوص افراد بدون استنشاق  مستقیم گاز ازن

 

 


مطالب مشابه


دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه فتح، شهرقدس
بلوار شهید کلهر، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات تجربی ازن، شرکت دانش بنیان ازن سازان پاسارگاد 
تلفن:2-46894911   46876992    46877386    46877028-021
فکس: 46894913
ایمیل: info@ozonepasargad.com