کارخانجات آب معدنی، آشامیدنی


 

 

 ضد عفونی پت درب و خطوط پرکن.
  تصفیه آب که باعث استریل کامل آب ضمن حذف طعم، بو و مواردی از قبیل آهن و منگنز آب می شود . 
  ضد عفونی و از بین بردن مواد آلی در آب .
  ویژگی منعقد سازی ازن که باعث حذف ذرات کلوئیدی در فیلتر های شنی می شود.
 حذف رنگ و طعم آب.

 

 

 

 

  دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه فتح، شهرقدس
بلوار شهید کلهر، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات تجربی ازن، شرکت دانش بنیان ازن سازان پاسارگاد 
تلفن:2-46894911   46876992    46877386    46877028-021
فکس: 46894913
ایمیل: info@ozonepasargad.com