تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی


1- ازن یک ماده ضد عفونی کننده موثر و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسیدکلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می باشد. 
2- مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش یافته و سرعت عمل فیلتراسیون بالا می رود. 
3- میکرو آلوده کننده های آلی در پساب در کنار مواد آلی طبیعی (NOM) یافت می شوند، اما غلظت آن ها خیلی کمتر می باشد که توسط ازن و رادیکال های OH به طور نسبی از بین می رود . 
کاربرد ازن در تصفیه آب های آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری در دنیا رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضد عفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیند های تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است. فرآیند های صورت گرفته توسط بخش تحقیقات به صورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی و پساب حاصل از شست و شوی خطوط مربوطه بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بار میکروبی و زدایش بو از پساب حاصله بوده است. علاوه بر این جایگزین نمودن روش های قدیمی با تکنولوژی نوین ازن زنی نتایج مطلوبی را به بار آورده است. عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین، تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتان ها (THMS) و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر (غلظت بیشتر از 1/5 میلی گرم در لیتر کلر در منابع آبی باعث مرگ و میر آبزیان ، مخصوصا ماهی ها می گردد) سبب گردید تا استفاده از مواد دوست دار محیط زیست (گاز ازن) بیشتر مورد توجه قرار گیرد .دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه فتح، شهرقدس
بلوار شهید کلهر، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات تجربی ازن، شرکت دانش بنیان ازن سازان پاسارگاد 
تلفن:2-46894911   46876992    46877386    46877028-021
فکس: 46894913
ایمیل: info@ozonepasargad.com