مزایای صنعت کشاورزی


 

 •  رفع آلودگی های خاک و جایگزین مناسب برای متیل برماید 
 •  کاهش 80 درصدی مصرف سموم و تولید محصولات ارگانیک 
 •  بهبود و تیمار خاک های کشاورزی 
 •  رفع اثر مسمویت در بستر کاشت هیدروپونیک 
 •  افزایش رشد گیاهان و عدم نیاز به سم پاشی 
 •  افزایش دوام بوته در مقابل تنش های محیطی و آفت های خاک زی دیگر    
 •     از جمله (فوزاریوم، فيتوفتيژا، پپتیوم) 
 •  تصفیه آب زه کشی برای استفاده دوباره در کشاورزی 
 •  افزایش کیفیت و دوام محصولات گلخانه ای و گل 
 •  آزاد سازی اکسیژن در محل ریشه 
 •  رفع اثر H2s و کاهش مصرف کود 
 •  رفع اثر عنصر سمی کلر بر گیاهان 
 •  کنترل علف های هرز و نابودی نماتد ها 
 •  افزایش طول عمر نگهداری گل های تزئینی 
 •  اکسید کننده اسید هومیک خاک 
 •  متوقف کننده رشد میکرو ارگانیسم های بیماری زا 
   

 

 

 

 

 

 


 دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه فتح، شهرقدس
بلوار شهید کلهر، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات تجربی ازن، شرکت دانش بنیان ازن سازان پاسارگاد 
تلفن:2-46894911   46876992    46877386    46877028-021
فکس: 46894913
ایمیل: info@ozonepasargad.com