صنایع غذایی-لبنی-بسته بندی و سردخانه ها


الف) ضد عفونی هوای سالن ها 
ب) ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها، تانک های ذخیره ) 
ج) ضد عفونی سطوح، کف سالن ها، بطری ها و تانکرهای حمل 
استفاده از ازن در سردخانه ها: 
در سردخانه های گوشت و مواد پروتئینی به دلیل وجود جریان هوا، بارگیری های مکرر و آمد و شد فراوان، احتمال ورود میکرو ارگانیسم های عامل فساد مواد غذایی و انتشار آنها در محیط زیاد است. هم چنین در سردخانه های جگری که بار میکروبی زیاد است، فساد و آلودگی این مواد به سرعت انجام می شود. لذا لزوم استفاده از سیستم هایی مطمئن و استاندارد جهت ضدعفونی کردن سردخانه ها بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. این دستگاه با تولید مداوم ازن، هوای سالن را به طور دائمی استریل نگه می دارد و در نتیجه با ورود هر میکرو ارگانیسم بیماری زای جدید قبل از این که میکروارگانیسم فرصت انتشار وسیع در محیط را داشته باشد. از بین خواهد رفت، هم چنین گاز ازن در سردخانه های بالای صفر که محل نگهداری میوه ها و سبزیحات است موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و از موارد زیر جلوگیری به عمل می آید: 
1 - مانع از رسیدگی زود هنگام میوه می شود. 
2 - مانع از کاهش بذر میوه می گردد . 
3 - از گندیدگی میوه جلوگیری به عمل می آید . 
4 - از توسعه ضریب خوردگی میوه و انتشار آن به دیگر نقاط میوه در هنگام برداشت در اثر سهل ا نگاری نیروی انسانی جلوگیری می کند .دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 20 بزرگراه فتح، شهرقدس
بلوار شهید کلهر، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات تجربی ازن، شرکت دانش بنیان ازن سازان پاسارگاد 
تلفن:2-46894911   46876992    46877386    46877028-021
فکس: 46894913
ایمیل: info@ozonepasargad.com